pondělí 17. srpna 2015

Měl bys to někam dotáhnout, má jeden větší háček


Nikdy to totiž nikam nedotáhnete. Můžete se snažit sebevíc, ale nepohnete se z místa. Je v tom málo úsilí, nebo jste snad skutečně tak neschopní? OMYL. Je to daleko prozaičtější. Chyba je už v samotném vyjádření...
Když totiž někomu řeknete, že by to měl někam dotáhnout, prakticky mu sdělujete větu s nulovou vypovídající hodnotou. Ačkoliv je ta fráze zažitá a dotyčný tuší co se v ní skrývá, a jaký je její význam, tak skutečnost je taková, že mu to prakticky nic neřekne. On totiž neví, KAM to má dotáhnout. CO se z něho má stát. Není tam žádný konkrétní obraz. Ta slova jsou prázdná. Ve své mysli, mu neposíláte žádnou konkrétní představu, kterou by měl naplnit. Ale jestliže mu posíláte nejasnou představu, tak jak on sám si má později tu představu sám vytvořit, když má mysl plnou jakési mlhavé nejasnosti ?


Někteří lidé to s vámi třeba myslí dobře a tak řeknou. Člověče, z tebe aj něco bude. Zní to lichotivě, dotyčného to potěší ale to je zcela vše. Opět je to nicneříkající věta, žádnou hodnotu v sobě nemá a dotyčnému nic nepřináší. Skoro bych řekl až naopak - pomáhá mu udržovat nejasný stav věci. On už ví, že z něco něco bude, ale tím to vždy skončí. 

NENÍ TAM CÍL, není tam smysl plavby, 

A tak většina lidí to chce ve společnosti NĚKAM dotáhnout. Celý život vynakládají úsilí, opravdu se snaží, bojují, ale za co? Kam se chtějí dostat? Co je ta vytoužená meta, kterou si stanovili? 
- NIC. 
- Není.
- Neexistuje.
 Jenom nechtějí, aby z nich nic nebylo. A tak to chtějí někam dotáhnout, ale to je úplně to samé!

Je úplně jasné, že většina lidí to nakonec nikam nedotáhne. Vždyť ono "nic" bylo jejich vizí, jejich cílem. Aniž by si to uvědomovali.

Tohle je zcela zásadní záležitost. Lidé se tak slovem proklínají k nečinnosti či průměrnosti... 
Nikdy neříkejte lidem, že z nich něco bude. To je to samé jako když studentovi před zkouškou řeknete, že ta zkouška nějak dopadne. Jistě. Ona vždy nějak dopadne, ale může dopadnout i vyhazovem. Když mu řeknete, že zkouškou projde, už je v tom konkrétní vize, jasný cíl, jasná představa, S tím už se dá  (a teď jsem chtěl říct - něco dělat), ale daleko vhodnější je použít výraz - s tím už se dá naložit tak, že zkoušku zvládne.

Tak jako jsme se učili ze slovníku vypouštět slovíčka nemůžu, nechci, nedokážu, či celkově zápory. Tak stejně tak budeme muset vypouštět slova neurčitá, mlhavá, nejasná, mířící příliš doširoka, tedy - NIKAM.
A protože víte, že něčeho se zbavit je blbost, tak je prostě budeme nahrazovat zcela jasnými představami, konkrétními názvy a zcela jednoznačnými definicemi.


Až po svém dítěti budete jednou chtít aby to někam dotáhlo (a nemusíte mu to ani říkat nahlas, ono bohatě stačí i ona tužba v srdci) tak mu v té vizi pošlete konkrétní obraz. Jednu jasnou pozici. Protože jinak mu tam posíláte jen mlhavost, nevědomost a neschopnost si zvolit. Což vám pak potomek svým životem bude zcela přesně reflektovat. A jestli se bojíte předložit mu jednu konkrétní vizi, tak Jak se má on sám někdy v životě pro jednu věc rozhodnout, když to neumíte ani vy jeho rodič. A za druhé, Vy už mu jednu konkrétní vizi posíláte..... Právě tu mlhavou nejasnou představu, která mu bude bránit si jednou zvolit.

Že na té vizi nesmíte lpět a nijak mu ji násiilně nutit, je jasná věc, ale to už je zase jiné téma.


Žádné komentáře:

Okomentovat